MÁY ĐÓNG GÓI ỐNG HÚT VÀ TỰ ĐỘNG ĐÓNG GÓI

MÁY ĐÓNG GÓI ỐNG HÚT CÓ THỂ BỌC MÀNG TẤT CẢ CÁC SIZE  ỐNG HÚT VÀ ĐỊNH VỊ LOGO

  • Chỉnh kích thước trự tiếp trên màn hình điều khiển mà không cần thay bất kì bộ phần cơ khi nào
  • có chức năng định vị logo và tự động đóng gói