MÁY BỌC MÀNG ỐNG HÚT GIẤY VÀ TỰ ĐỘNG ĐÓNG GÓI

MÁY BÓC MÀNG ỐNG HÚT CÓ THỂ ĐỊNH VỊ LOGO VÀ TỰ ĐỘNG ĐÓNG GÓI

  • Chỉnh kích thước trự tiếp trên màn hình điều khiển mà không cần thay bất kì bộ phần cơ khi nào
  • có chức năng định vị logo và tự động đóng gói