Giấy Bọc Màng Ống Hút 28gsm

Giấy bọc màng ống hút

Định Lượng : 20-30gsm

Sử Dụng : Bọc màng ống hút

Nhà Cung Cấp : MZI