Dầu Trắng Sản Xuất Ống Hút Giấy

White Oil là một loại Dầu khoáng trắng trong suốt không màu, không mùi vị và nó là sản phẩm có chất lượng cao nhất được trích ra trong quy trình lọc dầu mới nhất sử dụng cho sản xuất ống hút giấy

  • 20 Lít/ Can
  • Trạng thái lỏng
  • Không màu , không mùi
  • An toàn tuyệt đối khi sản xuất ống hút giấy