Hiển thị tất cả 1 kết quả

Chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ bảo trì máy sản xuất ống hút giấy, chuyển giao công nghệ sản xuất ống hút giây, hỗ trợ kĩ thuật sản xuất ống hút giấy và cung cấp các phụ kiện trong ngành sản xuất ống hút giấy như : dây đai, dầu , hộp keo và khuôn cho sản xuất ống hút giấy…